Yazdır 

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek ve belgelendirmek üzere Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) düzenliyor.

Yurt dışındaki kültür merkezlerinde Türkçe eğitimi veren Yunus Emre Enstitüsü, Türkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek ve belgelendirmek üzere Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) uygulamalarına devam ediyor.

2014 yılında uluslararası ölçekte 3 sınav gerçekleştiren Enstitü, bu yılın 2. sınav uygulamasını 30 Mayıs’ta Yunus Emre Enstitüsü ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde eş zamanlı uygulayacak. Türkçenin uluslararası ölçekte uygulanacak standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla gerçekleştirilen TYS, aynı zamanda bir dil muafiyeti sınavı özelliğini de taşıyor.

TYS’de başarılı olan adaylar, Türk üniversitelerine kabulde diğer adaylara nazaran daha avantajlı hale geliyor. Türkiye’de okuma hakkı kazandıklarında da Türkçe hazırlık sınıfı okuma zorunluluğundan muaf oluyorlar. 

Ayrıca özel şirketlere ya da devlet kurumlarına başvurduklarında Türkçe seviyelerini gösteren ve geçerliği olan bir belgeleri oluyor. Uluslararası dil öğretim standartlarına göre hazırlanan, geçerliği ve güvenirliği olan bu sınav, uluslararası alanda Türkçenin ve Türkiye’nin imajını da yükseltiyor.

Kaynak: Diriliş Postası